Kontakt
ul. Poezji 19
04-994 Warszawa
tel .  22 789 14 02
e-mail:    sekretariat@kulszkola.pl

Sekretariat pracuje w godzinach 7.30 -13.00